top of page

Optagelse

Optagelse sker efter en individuel bedømmelse på baggrund af en personlig samtale. Der bliver lagt vægt på pågældendes alder, forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

 

Forudsætninger:

Alder minimum 25 år.

Engelsk på tale og læseniveau.

 

Bedømmelseskriterier:

1. Ansøgere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse indenfor humaniora, uddannelse- social- og sundhedsvidenskab.

2. Ansøgere, der har beskæftiget sig med erhvervsområder, der ligge op ad den terapeutiske referenceramme.

3. Ansøgere med særlige individuelle kvalifikationer, der ikke falder ind under de forannævnte kriterier.

Hvem søger terapeutuddannelsen?

En tredjedel af et nyt hold vil senere arbejde som terapeut.

Den anden tredjedel ønsker at supplere sit arbejdsliv med terapeutisk arbejde.

Den sidste tredjedel gør det for deres egen skyld med henblik på selvudvikling.​

Det interessante er, at de fleste skifter standpunkt i løbet af uddannelsen.

bottom of page