top of page

Priser

Vi har en ambition om, at uddannelsen ikke må blive dyrere, end at alle, der har forudsætningerne, kan tage uddannelsen.

Priser

Prisen for uddannelsen ligger på 2.500 kr. om måneden i 12 måneder hvert år.

I prisen indgår al undervisning.

Oveni kommer terapi & supervision. I løbet af de to første år skal den studerende have 50 timers terapi. 25 timer hos en mandlig terapeut og 25 timer hos en kvindelig terapeut. Fakultetet skal godkende terapeuten. I løbet af de sidste 2 1/2 år skal den studerende gennemfører 50 timers supervision hos en af fakultetet godkendt terapeut. Supervision kan gennemføres i gruppe på maksimalt 6 personer.

Instituttets lærer tilbyder terapi og supervision for 500 kr. pr. time.

For eksamen med fremmed censor betales 2.000 kr.

Internatudgifter for kost og logi betales af den studerende.

Individuel terapi og supervision betales direkte af den studerende til terapeut eller supervisor.

Den enkelte studerende tegner kun etårige kontrakter med instituttet dækkende hvert  årsmodul. 

bottom of page